Trend Setter Stockholm logo - länk till startsidan
 

Personuppgiftspolicy

Vi måste enligt lag be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig. När du beställer så godkänner du att Trend Setter Stockholm AB sparar dina uppgifter. Alla uppgifter som lämnas till oss eller som vi får del av när du besöker vår hemsida kommer att behandlas konfidentiellt av Trend Setter Stockholm AB i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Informationen kommer att användas för att vi vid köp ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig, uppmärksamma dig på erbjudanden samt övrigt i marknadsföringssyfte vilket innebär att du kan komma att få nyhetsbrev/information från Trend Setter Stockholm AB. Vi kommer aldrig att låta en tredje part använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte, däremot kommer vi att under en period använda Google Analytics, se nedan..

Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas. Enklast gör du detta genom att skicka din begäran via e-post till info@trendsetter.nu.

 

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder "cookies", dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

 

 

 

 

 

 

 

Trend Setter Stockholm logo-nål  - länk till startsidan Företaget | Site Map | Personuppgiftspolicy | Kontakt | ©2006 Trend Setter Stockholm AB